شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [پيامک] روياي بودنش در ذهن من شکست/ درياي رفتنش در ذهن من نشست/ از سيل اشکها گونه ها خراب شد/ هر چه صدا زدم نرو، رفت که رفت
چراغ جادو
لحظه های لرزان
0 امتیاز
0 برگزیده
45 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
لحظه های لرزان عضو گروهی نیست
vertical_align_top