شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [پيامک] روياي بودنش در ذهن من شکست/ درياي رفتنش در ذهن من نشست/ از سيل اشکها گونه ها خراب شد/ هر چه صدا زدم نرو، رفت که رفت
ساعت دماسنج
لحظه های لرزان
0 امتیاز
0 برگزیده
45 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
لحظه های لرزان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top