شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [پيامک] به به عجب روزي شده محبوبه را آورده اي/ در دل عجب شوري شده معشوقه را آورده اي/ يا للعجب رسوا شدم بي پرده ميگويم سخن/ معشوقه ام محبوبه ام معصومه را آورده اي
mp3 player شوکر
لحظه های لرزان
0 امتیاز
0 برگزیده
45 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
لحظه های لرزان عضو گروهی نیست
vertical_align_top